Konsultverksamhet inom automation & industriell IT

Allt ifrån timbaserade tjänsteåtaganden till mindre helhetsåtaganden.

Förstudier/förprojektering

Ett väl genomfört projekt börjar alltid med en väl genomarbetad förstudie. På pWeco hjälper vi sätta rimlig ramar kring budget, tidsplan och förväntad leverans.

Upprätta förfrågningsunderlag

Utan korrekt förfrågningsunderlag förloras möjligheten att avsluta ett projekt i tid och inom budget. Vi ser till att det blir rätt!

PLC, SCADA, DCS mm

PLC-, SCADA-, RTU- och DCS-system,
t ex Siemens TIA, Siemens S7, PCS 7, T3000, SICAM RTU, Simatic RIC RTU, Simatic VICOS RTU, WinCC Flexible, WinCC, ABB Advant, SattCon, iFix och Intouch. Vi fixar det!

Om pWeco

pWeco AB i Solna bedriver sedan 2006 fristående konsultverksamhet inom automation & industriell IT. Vi erbjuder allt ifrån timbaserade tjänsteåtaganden till mindre helhetsåtaganden. Kunderna finns primärt i Mälardalen med tyngdpunkt på Stockholmsregionen.

Konsulttjänster

pWeco AB kan erbjuda olika typer av konsulttjänster. Exempel på uppdrag som vi har kompetens att åta oss:

  • Förstudier/förprojektering
  • Upprätta förfrågningsunderlag
  • PLC, SCADA, DCS mm
  • Fältinstrumentering
  • Elkonstruktion

Mer vi fixar betydligt mer än så

Referenser

Genom åren har vi haft förmånen att arbeta på många framgångsrika projekt. Till dessa hör:

  • Stockholm länstrafik
  • Stockholm Exergi
  • EON fördelningsstiation
  • Och många fler