Referenser

Stockholms länstrafik SL

Projektering stationskontrollsystem för likriktarstationer 33kV, 750V. Framtagande av nytt koncept med RTU-system baserat på S7-1500, TIA portalen, RCI RTU programvara för IEC 60870-5-104 kommunikation mm

Funktion: systemering, programmering, idrifttagning

Start: 2021
Slut: 2021

Stockholm Exergi

Värtaverket respektive Hammarbyverket i Stockholm. Fortlöpande jobb El & I&C på beställarsidan med att göra förstudier, skriva förfrågningsunderlag samt driva entreprenadprojekt.

Funktion: delprojektledning

Start: 2017
Slut: 2021

EON fördelningsstation TP Bromma

supportat vid idrifttagning av SICAM RTU stationskontrollsystem för fördelningsstation elkraftnät

Funktion: idrifstagning

Fortum Värtaverket

Nytt kraftvärmeverk KVV8. Projekt General Power. Programmering SPPA-T3000 stationskontrollsystem för styrning och övervakning elkraftdelar)

Funktion: idrifttagning

Scania Södertälje

Projektering stationskontrollsystem för ställverk (stn 28)

Funktion: programmering, idrifttagning

Start: 2010
Slut: 2011

Tvärbanan

Projektering stationskontrollsystem för likriktarstationer 33kV, 750VDC

Funktion: programmering, idrifttagning

Start: 2010
Slut: 2011

SL Stockholm tunnelbanan

Projektering stationskontrollsystem för likriktarstationer 33kV, 750VDC

Funktion: programmering, idrifttagning, utbildning

Start: 2008
Slut: 2011

Fortum Värtaverket

Div mindre programmeringsjobb PCS 7 (pumpstation fjärrkyla, larmsanering)

Funktion: programmering, idrifttagning

Start: 2009
Slut: 2010

Stockholm Vatten

ASK Products. Mindre insats med att hjälpa till att strukturera upp engineeringen av DCS-systemet PCS 7

Funktion: programmering

Start: 2009
Slut: 2009

One Concept Engineering

Mindre insats med att hjälpa till att sätta upp kommunikation mellan DCS-system PCS 7 och motorskydd Simocode

Funktion: programmering

Start: 2009
Slut: 2009

Scania Södertälje

projektering stationskontrollsystem för ställverk (stn 19)

Funktion: programmering, idrifttagning

Start: 2008
Slut: 2008

Söderenergi Södertälje

upphandling montage, konstruktion & dokumentation för ny ångturbinanläggning

Funktion: projektering

Start: 2008
Slut: 2008

Fortum fjärrkylanläggning Stockholm city

Projekt Kylhuset + G79. Projektering stationskontrollsystem för likriktarstationer 33kV, 750VDC

Funktion: programmering, idrifttagning, utbildning

Start: 2006
Slut: 2007